Privacybeleid

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelaar een dossier aanlegt.
Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat uw persoonsgegevens, aantekeningen over uw
gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Bekijk hier ons Pricacybeleid