Ingrid Stevenaar is lid van Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA).

Beroepsvereniging voor acupuncturisten in Nederland

De Beroepsvereniging NVA bestaat sinds 1977. Ze is de grootste beroepsvereniging voor acupuncturisten in Nederland (ongeveer 1050 leden momenteel). De NVA zet zich in voor de erkenning van acupunctuur als geneeswijze en haar leden. De NVA staat garant voor de hoge kwaliteit van de beroepsuitoefening van de bij haar aangesloten acupuncturisten. De  zorgverzekeraars erkennen de NVA als beroepsvereniging en vergoeden de door u ingediende facturen van een acupuncturist die aangesloten is bij de NVA geheel of gedeeltelijk via de aanvullende verzekering.

De kracht van de NVA is een open houding, zorgvuldige communicatie, gedegen informatievoorziening en een grote betrokkenheid. Dat dragen we uit naar elkaar en naar de buitenwereld.

Kwaliteit en de betrouwbaarheid

Gelukkig hoeft dit uw keus niet te bemoeilijken. Er zijn namelijk beroepsorganisaties die de kwaliteit en de betrouwbaarheid van acupuncturisten, homeopaten en natuurgeneeskundigen controleren. Kiest u voor een zorgverlener die bij één van deze organisaties is geregistreerd, dan weet u dat u met een goedopgeleide zorgverlener te maken heeft. En wat belangrijk is: er bestaat een goede klachtenregeling.

Bent u ontevreden over de manier waarop u behandeld of bejegend bent, dan kunt u een klacht indienen bij de de betreffende beroepsvereniging van uw zorgverlener. Natuurlijk probeert u eerst in gesprek te gaan met uw zorgverlener om uw klacht te bespreken en te proberen tot een oplossing te komen.

Kaderlid NVA

Sinds 2015 ben ik kaderlid van de NVA., waar ik voor de afdeling Gedrag&Welzijn actief ben.Hierdoor heb ik brede contacten binnen het werkveld. Als lid van het visitatiecommissie van de NVA , visiteer ik collega’s in den lande en bekijk en beoordeel daarbij o.a. de wijze van praktijkvoering, wettelijke kaders en hygiëne.Mede hierdoor heb ik een breed beeld van wat er speelt en organisatorisch geregeld moet worden in de wereld van de TCM.

Wilt u meer weten over de NVA?

Kijk dan eens op de website van de NVA.

Acupunctuur-Geldrop aangesloten bij