Ingrid Stevenaar is via het lidmaatschap van de NVA automatisch lid van Koepel Alternatieve Behandelwijzen.

Koepel KAB

De Koepel KAB is een koepelorganisatie waarbij verschillende verenigingen zijn aangesloten.
De koepel KAB waarborgt kwaliteit bij haar aangesloten therapeuten.
De koepel KAB vertegenwoordigd haar leden in alle contacten naar verzekeraars, overheid en andere instanties.

Kwaliteit en de betrouwbaarheid

Gelukkig hoeft dit uw keus niet te bemoeilijken. Er zijn namelijk beroepsorganisaties die de kwaliteit en de betrouwbaarheid van acupuncturisten, homeopaten en natuurgeneeskundigen controleren. Kiest u voor een zorgverlener die bij één van deze organisaties is geregistreerd, dan weet u dat u met een goedopgeleide zorgverlener te maken heeft. En wat belangrijk is: er bestaat een goede klachtenregeling.

Bent u ontevreden over de manier waarop u behandeld of bejegend bent, dan kunt u een klacht indienen bij de de betreffende beroepsvereniging van uw zorgverlener. Natuurlijk probeert u eerst in gesprek te gaan met uw zorgverlener om uw klacht te bespreken en te proberen tot een oplossing te komen.

Acupunctuur-Geldrop aangesloten bij