Betalingsvoorwaarden acupunctuur Geldrop

Indien u uw afspraak niet kunt nakomen verzoek ik u deze tijdig af te zeggen (minimaal 24 uur van te voren). Anders ben ik genoodzaakt u een rekening te sturen, te weten 80% van het behandelingstarief wegens het niet nakomen van een gemaakte consultafspraak.

Aanvullend pakket

Een voordeel blijft : de behandelingen uit het aanvullende pakket komen NIET ten laste van uw wettelijk eigen risico!