ingrid@acupunctuur-geldrop.nl - T: 06 - 106 451 16

Klassieke massage is een vorm van massage waarin de kennis van de westerse gezondheidszorg een belangrijke rol speelt. Dat betekent dat er niet alleen naar de mens gekeken wordt als een lichaam,maar dat de mens ook gezien wordt als een dynamische eenheid van lichaam en geest. De geest heeft invloed op het lichaam en andersom.

Een persoon die zich niet lekker voelt in zijn werk, zal zich moe en gespannen gaan voelen, met alle klachten van dien. Andersom zal een persoon die moe is en zich gespannen voelt, slecht presteren.

Deze behandeling kan zowel preventief (ontspanning of stimulatie) als op een specifieke klacht gericht toegepast worden.

Er kunnen verschillende doelen nagestreefd worden door middel van massage:
  • Bevordering van de bloedcirculatie
  • Bevordering van de afvoer van vocht en afvalstoffen
  • Algehele of lokale ontspanning
  • Algehele of lokale stimulering / activering
  • Bestrijding van spiervermoeidheid, spierverhardingen, spierpijn en spierkramp
  • Bestrijding van vermoeidheid en spanningen