ingrid@acupunctuur-geldrop.nl - T: 06 - 106 451 16

Behandeltarief verlaging. De vlag kan uit!

Geplaatst door ingrid in Acupunctuur

Behandeltarief verlaging. De vlag kan uit!

achtergrond-banner-1

De vlag kan definitief uit! Ons Nee tegen BTW heeft effect gehad. De samenwerking met andere belanghebbenden heeft vruchten afgeworpen.

Beleidsbesluit 29 maart op 1 april in de Staatscourant

Op 1 april 2016 is het nieuwe beleidsbesluit van de staatssecretaris van Financiën over de btw-vrijstelling gepubliceerd. Met dit beleidsbesluit conformeert de staatssecretaris zich aan de recente rechtspraak. De gezondheidskundige verzorging van de mens door een zorgverlener die niet onder de Wet BIG valt en door BIG-zorgverleners die buiten hun deskundigheidsgebied handelen, zoals acupunctuurbehandelingen, vallen onder voorwaarden toch onder de btw-vrijstelling. De btw-vrijstelling is van toepassing op acupunctuurbehandelingen als de zorgverlener een gezondheidskundige dienst verricht die van een gelijkwaardig kwaliteitsniveau is als de gezondheidskundige dienst van de BIG-zorgverlener. Hiervan is sprake als de zorgverlener kan aantonen dat hij of zij over beroepskwalificaties beschikt die waarborgen dat zijn of haar diensten hetzelfde kwaliteitsniveau hebben als dat van een BIG-zorgverlener. Op basis van de kwaliteitseisen die de NVA aan haar leden stelt voldoen de NVA leden aan deze voorwaarden waardoor de btw-vrijstelling (weer) kan worden toegepast.

Klik hier voor het vergoedingenoverzicht 2016