ingrid@acupunctuur-geldrop.nl - T: 06 - 106 451 16

Indien u uw afspraak niet kunt nakomen verzoek ik u deze tijdig af te zeggen (minimaal 24 uur van te voren). Anders ben ik genoodzaakt u een rekening te sturen, te weten 80% van het behandelingstarief wegens het niet nakomen van een gemaakte consultafspraak. Deze rekening krijgt u niet vergoed van uw zorgverzekeraar. Verdere betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij BILL INCASSO B.V. Bergen op Zoom.

Per 01-01-2013 zijn wij acupuncturisten (arts, niet arts, BIG of niet-BIG) onderhevig aan 21% Btw-heffing op onze behandelingen(voorheen geen BTW heffing op onze behandelingen),ons opgelegd door de overheid in het Belastingplan 2013. Dit zijn geen fijne maatregelen voor onze beroepsgroep, noch voor onze patiënten. Vanuit de beroepsgroep wordt er volop geprocedeerd om de BTW heffing weer ongedaan te maken. Wat U als patiënt ten goed kan komen.

Een voordeel blijft : de behandelingen uit het aanvullende pakket komen NIET ten laste van uw wettelijk eigen risico ( € 375 )!